پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات--- شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید. با تشکر
شفافیت فرایندی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
تسلط بر فرایند
زمان فرایند
نظام مند بودن فرایند
کلیت فرآیند
لینک کوتاه