بیشتر
پیرانشهر:  محکومیت سه نفر از خاطیان بهداشتی مربوط به سه مرکز عرضه فراورده های خام دامی

تشدید نظارتهای بهداشتی دامپزشکی

پیرانشهر: محکومیت سه نفر از خاطیان بهداشتی مربوط به سه مرکز عرضه فراورده های خام دامی

• رئیس شبکه دامپزشکی پیرانشهر از محکومیت سه نفر از خاطیان بهداشتی مربوط به سه مرکز عرضه فراورده های خام دامی خبر داد .

01/04/11
پیرانشهر :برگزاری جلسه هم اندیشی در راستای نظارت بهداشتی بر دامهای نذری در روز عید قربان

پیرانشهر :برگزاری جلسه هم اندیشی در راستای نظارت بهداشتی بر دامهای نذری در روز عید قربان

پیرانشهر:  محکومیت سه نفر از خاطیان بهداشتی مربوط به سه مرکز عرضه فراورده های خام دامی

پیرانشهر: محکومیت سه نفر از خاطیان بهداشتی مربوط به سه مرکز عرضه فراورده های خام دامی

پیرانشهر : برگزاری میز خدمت و واکسیناسیون رایگان در هفته جهاد کشاورزی

پیرانشهر : برگزاری میز خدمت و واکسیناسیون رایگان در هفته جهاد کشاورزی

برگزاری جلسه کارگروه سلامت با محوریت پیشگیری از بیماری واگیردار تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در شهرستان پیرانشهر؛

برگزاری جلسه کارگروه سلامت با محوریت پیشگیری از بیماری واگیردار تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در شهرستان پیرانشهر؛

پیرانشهر :بر گزاری  کمیته ساماندهی رفع مشکلات و نواقصات کشتارگاه دام شهرستان

پیرانشهر :بر گزاری کمیته ساماندهی رفع مشکلات و نواقصات کشتارگاه دام شهرستان

پیرانشهر:  ایمن سازی 900هزار و 320 نوبت راس دام علیه بیماریهای مشترک دامی در12 ماهه سال 1400

پیرانشهر: ایمن سازی 900هزار و 320 نوبت راس دام علیه بیماریهای مشترک دامی در12 ماهه سال 1400

پیرانشهر : نمونه برداری از سگ مشکوک به هاری توسط کارشناسان شبکه دامپزشکی

پیرانشهر : نمونه برداری از سگ مشکوک به هاری توسط کارشناسان شبکه دامپزشکی

پیرانشهر : معرفی قصاب متخلف به مراجع قضائی

پیرانشهر : معرفی قصاب متخلف به مراجع قضائی

پیرانشهر : ایمن سازی 849  قلاده سگ صاحبدار و گله بر علیه بیماری هاری در 10 ماهه  سال 1400

پیرانشهر : ایمن سازی 849 قلاده سگ صاحبدار و گله بر علیه بیماری هاری در 10 ماهه سال 1400

پیرانشهر:  جلسه پیگیری و اقدام در جهت جمع آوری و کنترل سگهای بی صاحب

پیرانشهر: جلسه پیگیری و اقدام در جهت جمع آوری و کنترل سگهای بی صاحب

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی