بیشتر

پلدشت: ایمن سازی 29 هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل

دکتر سیما جیرئیلی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان پلدشت :در اجرای طرح سراسری و رایگان واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل با واکسن آشامیدنی مقاوم به حرارت ، بمنظور پیشگیری از این بیماری طیور بومی ، 10 واحد پرخطر شهرستان پلدشت بر علیه این بیماری ایمن سازی شدند.

00/03/23

پلدشت: برگزاری سه دوره آموزشی- ترویجی بیماری های مشترک بین انسان و دام

سه دوره آموزشی- ترویجی با عنوان بیماری های مشترک بین انسان و دام برگزار گردید .

99/12/27

پلدشت: برگزاری جلسه ستاد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شهرستان پلدشت

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان پلدشت : تأکید بر آمادگی حداکثری اعضاء ستاد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شهرستان .

99/10/16

پلدشت : طی 8 ماهه سال جاری بیش از 370هزار نوبت سر دام سنگین و سبک در برابر بیماری ها دامی واکسینه شدند

بیش از 370هزار نوبت سر دام سنگین و سبک طی 8 ماهه سال جاریدر برابر بیماری ها دامی واکسینه شدند

99/09/19

پلدشت: تشدید پایش بالینی برای مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

اجرای طرح تشدید پایش بالینی واحدهای صنعتی و روستایی و تالاب های اطراف حاشیه رود خانه ارس در شهرستان پلدشت

99/09/10

پلدشت : ضبط و معدوم سازی بیش از 900 کیلوگرم فرآورده خام دامی در بازدید های 7 ماهه از مراکز عرضه

1400 مورد بازدید و نظارت بهداشتی بر مراکز تولید و توزیع فرآورده های خام دامی و ضبط و معدوم سازی بیش از 900 کیلوگرم فرآورده خام دامی در بازدید های 7 ماهه از مراکز عرضه

99/08/24

پلدشت: ایمن سازی 15هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل

15هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در شهرستان پلدشت مایه کوبی شدند .

99/08/10

پلدشت: برگزاری دوره آموزشی- ترویجی بیماری های شایع دام

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان پلدشت : برنامه های آموزشی ترویجی در همکاری دامداران با اکیپ های واکسیناسیون نقش بسزایی داشته و سلامتی دامها و ارتقاء بهداشت عمومی را از ثمرات برنامه های آموزشی می باشد .

99/07/03

پلدشت:جلسه هماهنگی آغاز فصل صید آبزیان رودخانه ارس

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان پلدشت : تاکید بر همکاری تمامی دستگاههای نظارتی با توجه به اینکه دریاچه پشت سد ارس شهرستان پلدشت به عنوان بزرگترین منبع آبی شمالغرب کشور محسوب میگردد جهت حفظ ذخایر آبزی این منبع ازجمله صید بی رویه و حمل غیرمجاز

99/06/30

پلدشت: ایمن سازی 29 هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل

پلدشت: برگزاری سه دوره آموزشی- ترویجی بیماری های مشترک بین انسان و دام

پلدشت : طی 10 ماهه سال جاری بیش از یک هزار قلاده سگ در برابر بیماری هاری واکسینه شدند

پلدشت: برگزاری جلسه ستاد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شهرستان پلدشت

پلدشت : طی 8 ماهه سال جاری بیش از 370هزار نوبت سر دام سنگین و سبک در برابر بیماری ها دامی واکسینه شدند

پلدشت: تشدید پایش بالینی برای مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

پلدشت : ضبط و معدوم سازی بیش از 900 کیلوگرم فرآورده خام دامی در بازدید های 7 ماهه از مراکز عرضه

پلدشت: ایمن سازی 15هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل

پلدشت: برگزاری دوره آموزشی- ترویجی بیماری های شایع دام

پلدشت:جلسه هماهنگی آغاز فصل صید آبزیان رودخانه ارس

ستاد خبری
salamati
ستاد خبری 2
هفته جهاد
انتخابات 1400
ملاقات مردمی
کرونا
آرم سازمان

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی

[esprit:poll:
]