بیشتر
پلدشت : برگزاری کلاسهای آموزشی و آموزش چهره به چهره پیشگیری از بیماریهای انگلی , cchf

پلدشت : برگزاری کلاسهای آموزشی و آموزش چهره به چهره پیشگیری از بیماریهای انگلی , cchf

دکتر سیما جبرئیلی رئیشس شبکه دامپزشکی شهرسالت پلدشت : در راستای افزایش سطح آگاهی دامداران و قصابان و ذابحین با خطرات بیماری تب کریمه کنگو کلاسهای آموزش حضوری و آموزش چهره به چهره در سطح شهرستان توسط کارشناسان این شبکه برگزار گردید .

00/04/23
پلدشت : طرح واکسیناسیون رایگان 135 هزار راس دام سبک علیه  بیماری تب برفکی

پلدشت : طرح واکسیناسیون رایگان 135 هزار راس دام سبک علیه بیماری تب برفکی

دکتر سیما جبرئیلی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان پلدشت : : این طرح بصورت کاملا رایگان در 30 واحد روستایی- عشایری و با اولویت کانونهای تب برفکی سال قبل اجراشد که جمعا 104هزار راس دام سبک توسط اکیپ بخش دولتی شهرستان و 32 هزار راس توسط اکیپ بخش خصوصی واکسینه شدند.

00/04/01
پلدشت: ایمن سازی 29 هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل

پلدشت: ایمن سازی 29 هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل

دکتر سیما جیرئیلی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان پلدشت :در اجرای طرح سراسری و رایگان واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل با واکسن آشامیدنی مقاوم به حرارت ، بمنظور پیشگیری از این بیماری طیور بومی ، 10 واحد پرخطر شهرستان پلدشت بر علیه این بیماری ایمن سازی شدند.

00/03/23
پلدشت: برگزاری سه دوره آموزشی- ترویجی بیماری های  مشترک  بین انسان و دام

پلدشت: برگزاری سه دوره آموزشی- ترویجی بیماری های مشترک بین انسان و دام

سه دوره آموزشی- ترویجی با عنوان بیماری های مشترک بین انسان و دام برگزار گردید .

99/12/27
پلدشت: برگزاری جلسه ستاد  آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شهرستان پلدشت

پلدشت: برگزاری جلسه ستاد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شهرستان پلدشت

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان پلدشت : تأکید بر آمادگی حداکثری اعضاء ستاد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شهرستان .

99/10/16
پلدشت : طی 8 ماهه سال جاری بیش از 370هزار نوبت سر دام سنگین و سبک در برابر بیماری ها دامی واکسینه شدند

پلدشت : طی 8 ماهه سال جاری بیش از 370هزار نوبت سر دام سنگین و سبک در برابر بیماری ها دامی واکسینه شدند

بیش از 370هزار نوبت سر دام سنگین و سبک طی 8 ماهه سال جاریدر برابر بیماری ها دامی واکسینه شدند

99/09/19
پلدشت :برگزاری کارگاه یکروزه آموزشی – ترویجی بیماریهای مشترک بین انسان و دام.

پلدشت :برگزاری کارگاه یکروزه آموزشی – ترویجی بیماریهای مشترک بین انسان و دام.

پلدشت :برگزاری کارگاه یکروزه آموزشی – ترویجی بیماریهای مشترک بین انسان و دام

پلدشت :برگزاری کارگاه یکروزه آموزشی – ترویجی بیماریهای مشترک بین انسان و دام

 پلدشت : تشکیل جلسه ستاد کنترل و پیشگیری بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در محل فرمانداری

پلدشت : تشکیل جلسه ستاد کنترل و پیشگیری بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در محل فرمانداری

پلدشت : برگزاری کلاسهای آموزشی و آموزش چهره به چهره پیشگیری از بیماریهای انگلی , cchf

پلدشت : برگزاری کلاسهای آموزشی و آموزش چهره به چهره پیشگیری از بیماریهای انگلی , cchf

پلدشت : طرح واکسیناسیون رایگان 135 هزار راس دام سبک علیه  بیماری تب برفکی

پلدشت : طرح واکسیناسیون رایگان 135 هزار راس دام سبک علیه بیماری تب برفکی

پلدشت: ایمن سازی 29 هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل

پلدشت: ایمن سازی 29 هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل

پلدشت: برگزاری سه دوره آموزشی- ترویجی بیماری های  مشترک  بین انسان و دام

پلدشت: برگزاری سه دوره آموزشی- ترویجی بیماری های مشترک بین انسان و دام

پلدشت : طی 10 ماهه سال جاری بیش از یک هزار قلاده سگ در برابر بیماری هاری واکسینه شدند

پلدشت : طی 10 ماهه سال جاری بیش از یک هزار قلاده سگ در برابر بیماری هاری واکسینه شدند

پلدشت: برگزاری جلسه ستاد  آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شهرستان پلدشت

پلدشت: برگزاری جلسه ستاد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شهرستان پلدشت

پلدشت : طی 8 ماهه سال جاری بیش از 370هزار نوبت سر دام سنگین و سبک در برابر بیماری ها دامی واکسینه شدند

پلدشت : طی 8 ماهه سال جاری بیش از 370هزار نوبت سر دام سنگین و سبک در برابر بیماری ها دامی واکسینه شدند

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی