بیشتر
نقده : 210 کیلوگرم اسکلت مرغ و آلایش تاریخ منقضی کشف و ضبط و معدوم سازی گردید.

نقده : 210 کیلوگرم اسکلت مرغ و آلایش تاریخ منقضی کشف و ضبط و معدوم سازی گردید.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نقده : طی یکماه گذشته تعداد ۵ فقره پرونده قضایی برای متخلفین بهداشتی که مبادرت به کشتار غیرمجاز و عرضه غیر بهداشتی فرآورده های خام دامی نموده بودند تکمیل و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی گردیده است.

00/03/13
نقده : عملکرد شبکه دامپزشکی در حوزه بهداشت عمومی طی 12 ماهه سال 99

نقده : عملکرد شبکه دامپزشکی در حوزه بهداشت عمومی طی 12 ماهه سال 99

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نقده از تعداد 2 هزار و 126 نوبت نظارت بهداشتی بر مراکز عرضه و توزیع فرآورده های خام دامی در این شهرستاندر سال گذشته خبر داد .

00/02/20
نقده : طی 12 ماهه سال 99 بالغ بر158هزار راس گوسفند و بز علیه بیماری آبله مایه کوبی شدند

نقده : طی 12 ماهه سال 99 بالغ بر158هزار راس گوسفند و بز علیه بیماری آبله مایه کوبی شدند

بیماری آبله بیماری ویروسی واگیردار در نشخوارکنندگان کوچک میباشند که زیانهای اقتصادی ناشی از این بیماری در اثر کاهش تولید شیر ، آسیب به کیفیت پوست و پشم و دیگر تولیدات ، سقط ،کاهش وزن ،حساس شدن دام به عفونت های تنفسی و هجوم حشرات و تلفات میباشد.

00/02/18
 نقده : توصیه های مهم شبکه دامپزشکی نقده به شهروندان در آستانه عیدنوروز

نقده : توصیه های مهم شبکه دامپزشکی نقده به شهروندان در آستانه عیدنوروز

شهروندان محترم درخواست می شود هر گونه تخلفات بهداشتی مشاهد شده در خصوص انواع فرآورده های خام دامی را از طریق شماره تلفن 35622670 به بازرسان شبکه دامپزشکی گزارش دهند.

99/12/25
نقده : بازدید روسای ادارات دامپزشکی ، صنعت معدن تجارت ، و جهادکشاورزی در معیت معاون عمرانی فرماندار شهرستان نقده

در راستای رفع موانع و مشکلات و نواقص موجود در تولید و توزیع گوشت مرغ

نقده : بازدید روسای ادارات دامپزشکی ، صنعت معدن تجارت ، و جهادکشاورزی در معیت معاون عمرانی فرماندار شهرستان نقده

معاون فرماندار شهرستان نقده در بازدید از کشتارگاه طیور خوش پخت ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ناظرین دولتی مستقر در کشتارگاه ، برحمایت کامل از مجموعه های تولیدی و اهمیت نظارت برروند تولید و توزیع گوشت مرغ تاکید نمودند.

99/12/19
نقده : محکومیت ۴ ماه حبس برای فرد متخلف به جرم کشتار غیر مجاز دام

نقده : محکومیت ۴ ماه حبس برای فرد متخلف به جرم کشتار غیر مجاز دام

 نقده : برگزاری جلسه شیوه نامه نظارت بر تولید گوشت مرغ و رعایت الزامات بهداشتی در محل کشتارگاه خوش پخت

نقده : برگزاری جلسه شیوه نامه نظارت بر تولید گوشت مرغ و رعایت الزامات بهداشتی در محل کشتارگاه خوش پخت

نقده : تاکید بر لزوم همکاری دستگاه های مرتبط برای کنترل و پیشگیری از بروز بیماری انفلوانزای فوق حاد پرندگان

نقده : تاکید بر لزوم همکاری دستگاه های مرتبط برای کنترل و پیشگیری از بروز بیماری انفلوانزای فوق حاد پرندگان

 نقده : برگزاری دوره آموزشی آشنایی با بیماری های طیور برای مرغداران

نقده : برگزاری دوره آموزشی آشنایی با بیماری های طیور برای مرغداران

 ارائه خدمات بهداشتی درمانی رایگان دامپزشکی به مناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی

ارائه خدمات بهداشتی درمانی رایگان دامپزشکی به مناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی

نقده : 210 کیلوگرم اسکلت مرغ و آلایش تاریخ منقضی کشف و ضبط و معدوم سازی گردید.

نقده : 210 کیلوگرم اسکلت مرغ و آلایش تاریخ منقضی کشف و ضبط و معدوم سازی گردید.

نقده : عملکرد شبکه دامپزشکی در حوزه بهداشت عمومی طی 12 ماهه سال 99

نقده : عملکرد شبکه دامپزشکی در حوزه بهداشت عمومی طی 12 ماهه سال 99

نقده : طی 12 ماهه سال 99 بالغ بر158هزار راس گوسفند و بز علیه بیماری آبله مایه کوبی شدند

نقده : طی 12 ماهه سال 99 بالغ بر158هزار راس گوسفند و بز علیه بیماری آبله مایه کوبی شدند

 نقده : توصیه های مهم شبکه دامپزشکی نقده به شهروندان در آستانه عیدنوروز

نقده : توصیه های مهم شبکه دامپزشکی نقده به شهروندان در آستانه عیدنوروز

نقده : بازدید روسای ادارات دامپزشکی ، صنعت معدن تجارت ، و جهادکشاورزی در معیت معاون عمرانی فرماندار شهرستان نقده

نقده : بازدید روسای ادارات دامپزشکی ، صنعت معدن تجارت ، و جهادکشاورزی در معیت معاون عمرانی فرماندار شهرستان نقده

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی