بیشتر
میاندوآب :حضور فعال شبکه دامپزشکی در برگزاری  مانور سراسری قرارگاه امنیت غذایی

میاندوآب :حضور فعال شبکه دامپزشکی در برگزاری مانور سراسری قرارگاه امنیت غذایی

میاندواب :   کشف و معدوم سازی سه لاشه گوسفندی حاصل کشتار غیر مجاز

میاندواب : کشف و معدوم سازی سه لاشه گوسفندی حاصل کشتار غیر مجاز

میاندواب : پلمپ3 واحد و معرفی17 واحد به مراجع قضایی طی اجرای طرح تشدید عید نوروز1401 و ماه مبارک رمضان

میاندواب : پلمپ3 واحد و معرفی17 واحد به مراجع قضایی طی اجرای طرح تشدید عید نوروز1401 و ماه مبارک رمضان

میاندواب :کشف و ضبط و معدوم سازی 4850 کیلوگرم پودر آب پنیر و روغن جامد غیربهداشتی از کارگاه غیرمجاز تولید شیر تقلبی

میاندواب :کشف و ضبط و معدوم سازی 4850 کیلوگرم پودر آب پنیر و روغن جامد غیربهداشتی از کارگاه غیرمجاز تولید شیر تقلبی

میاندوآب : اجرای عملیات مایه کوبی رایگان تب برفکی در جمعیت دام سنگین شهرستان

میاندوآب : اجرای عملیات مایه کوبی رایگان تب برفکی در جمعیت دام سنگین شهرستان

میاندوآب : پلمپ یک واحدقصابی بدلیل کشتارغیر مجاز

میاندوآب : پلمپ یک واحدقصابی بدلیل کشتارغیر مجاز

میاندواب : آغاز واکسیناسیون رایگان بروسلوز (تب مالت) در جمعیت گاو گوساله شهرستان

میاندواب : آغاز واکسیناسیون رایگان بروسلوز (تب مالت) در جمعیت گاو گوساله شهرستان

میاندوآب:  اجرای فاز دوم واکسیناسیون رایگان طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل

میاندوآب: اجرای فاز دوم واکسیناسیون رایگان طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل

میاندوآب : پلمپ 2 واحد قصابی بدلیل عرضه گوشت حاصل از کشتار غیر مجاز

میاندوآب : پلمپ 2 واحد قصابی بدلیل عرضه گوشت حاصل از کشتار غیر مجاز

میاندوآب : پلمپ 2 واحد عرضه مرغ زنده

میاندوآب : پلمپ 2 واحد عرضه مرغ زنده

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی