بیشتر
بازدید و نظارت‌های بهداشتی بر ترانزیت بیش از ۴۰۷ هزار تُن فرآورده دامی در قرنطینه دامی در مرز بازرگان طی 12 ماهه سال 1400

بازدید و نظارت‌های بهداشتی بر ترانزیت بیش از ۴۰۷ هزار تُن فرآورده دامی در قرنطینه دامی در مرز بازرگان طی 12 ماهه سال 1400

رییس شبکه دامپزشکی ماکو گفت: سال گذشته ۴۰۷ هزار و ۶۰۸ تن انواع فرآورده دامی پس از بازدید و نظارت‌های بهداشتی از طریق مرز بازرگان به خارج از کشور ترانزیت شد.

01/01/07
ماکو : نظارت های بهداشتی بر ترانزیت حدود ۲۲۳ هزار تُن فرآورده دامی از مرز بازرگان در 6 ماهه نخست سال 1400

ماکو : نظارت های بهداشتی بر ترانزیت حدود ۲۲۳ هزار تُن فرآورده دامی از مرز بازرگان در 6 ماهه نخست سال 1400

رییس شبکه دامپزشکی ماکو گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۲۲۲ هزار و ۹۷۶ تن انواع فرآورده های دامی پس از بازدید و نظارت‌های بهداشتی از طریق مرز بازرگان به خارج از کشور ترانزیت شده است.

00/08/01
بازدید و نظارت‌های بهداشتی بر ترانزیت بیش از ۴۰۷ هزار تُن فرآورده دامی در قرنطینه دامی در مرز بازرگان طی 12 ماهه سال 1400

بازدید و نظارت‌های بهداشتی بر ترانزیت بیش از ۴۰۷ هزار تُن فرآورده دامی در قرنطینه دامی در مرز بازرگان طی 12 ماهه سال 1400

ماکو: ارائه خدمات بهداشتی درمانی رایگان دامپزشکی به روستاییان و عشایر

ماکو: ارائه خدمات بهداشتی درمانی رایگان دامپزشکی به روستاییان و عشایر

ماکو : نظارت های بهداشتی و قرنطینه ای بر ترانزیت بیش از ۳۴۱ هزار تُن فرآورده دامی در مرز بازرگان

ماکو : نظارت های بهداشتی و قرنطینه ای بر ترانزیت بیش از ۳۴۱ هزار تُن فرآورده دامی در مرز بازرگان

ماکو : از ابتدای سال‌جاری تاکنون، 678 هزار و 791 راس دام سبک و سنگین و تک سمی با هدف کنترل بیماری های دامی در این شهرستان واکسینه شده اند.

ماکو : از ابتدای سال‌جاری تاکنون، 678 هزار و 791 راس دام سبک و سنگین و تک سمی با هدف کنترل بیماری های دامی در این شهرستان واکسینه شده اند.

ماکو : پلمپ یک واحد عرضه متخلف بعلت عدم رعایت موازین بهداشتی و کشتار غیر مجاز دام

ماکو : پلمپ یک واحد عرضه متخلف بعلت عدم رعایت موازین بهداشتی و کشتار غیر مجاز دام

ماکو : تشکیل جلسه کنترل و پیشگیری از بیماری آنفلو آنزای فوق حا پرندگان

ماکو : تشکیل جلسه کنترل و پیشگیری از بیماری آنفلو آنزای فوق حا پرندگان

ماکو : نظارت های بهداشتی بر ترانزیت حدود ۲۲۳ هزار تُن فرآورده دامی از مرز بازرگان در 6 ماهه نخست سال 1400

ماکو : نظارت های بهداشتی بر ترانزیت حدود ۲۲۳ هزار تُن فرآورده دامی از مرز بازرگان در 6 ماهه نخست سال 1400

ماکو : نظارت های بهداشتی  بر استحصال 425 تن گوشت قرمز طی 6 ماهه نخست سالجاری

ماکو : نظارت های بهداشتی بر استحصال 425 تن گوشت قرمز طی 6 ماهه نخست سالجاری

ماکو : نظارت‌های بهداشتی بر ترانزیت بیش از 250 هزار تُن فرآورده دامی از مرز بازرگان طی 6 ماهه اول سالجاری

ماکو : نظارت‌های بهداشتی بر ترانزیت بیش از 250 هزار تُن فرآورده دامی از مرز بازرگان طی 6 ماهه اول سالجاری

ماکو : در روز عید سعید قربان ۳ اکیپ نظارتی شبکه دامپزشکی بر روند کشتار و ذبح دام های قربانی نظارت خواهند داشت .

ماکو : در روز عید سعید قربان ۳ اکیپ نظارتی شبکه دامپزشکی بر روند کشتار و ذبح دام های قربانی نظارت خواهند داشت .

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی