بیشتر
شاهین دژ : طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شدند

شاهین دژ : طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شدند

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان شاهین دژ : با توجه به اهمیت بیماری نیوکاسل در طیور صنعتی و بومی که به عنوان یکی از مهم ترین بیماری‌ های طیور مطرح است و به منظور افزایش سطح ایمنی طیور بومی علیه این بیماری و در نهایت قطع چرخه تکثیر ویروس و انتقال آن به طیور صنعتی، شبکه دامپزشکی اجرای طرح رایگان واکسیناسیون طیور بومی را در روستاهای شهرستان با واکسن آشامیدنی مقاوم به حرارت به اتمام رساند.

00/03/10
شاهین دژ : ارائه خدمات بهداشتی درمانی رایگان دامپزشکی به مناسبت هفته بسیج

شاهین دژ : ارائه خدمات بهداشتی درمانی رایگان دامپزشکی به مناسبت هفته بسیج

همزمان با هفته بسیج مجموعه ای از خدمات رایگان دامپزشکی در روستاهایی محروم شهرستان شاهین دژ ارائه شد.

99/09/06
شاهین دژ : کشف و معدوم سازی 21 رأس لاشه گوسفندی

شاهین دژ : کشف و معدوم سازی 21 رأس لاشه گوسفندی

کشف و معدوم سازی 21 رأس لاشه گوسفندی به ظاهر ذبح شده در شرایط غیربهداشتی

99/05/22
 شاهین دژ: پوشش 100 درصدی پیش بینی عملیات سم پاشی بدن دام در طرح مبارزه با انگل های خارجی بدن دام تعداد توسط اکیپ دولتی

شاهین دژ: پوشش 100 درصدی پیش بینی عملیات سم پاشی بدن دام در طرح مبارزه با انگل های خارجی بدن دام تعداد توسط اکیپ دولتی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان شاهین دژ: عملیات سمپاشی بدن دام به صورت رایگان در سطح تعدادی از دامداریهای روستاهای هدف بتعداد 14836 راس دام سبک و سنگین توسط اکیپ مبارزه با بیماریهای دامی بخش دولتی اجرا گردید.

99/04/21
 شاهین دژ : نظارت و سرکشی بر فعالیت مسئول فنی بهداشتی مستقر  در میدان دام صنعتی

شاهین دژ : نظارت و سرکشی بر فعالیت مسئول فنی بهداشتی مستقر در میدان دام صنعتی

شاهین دژ : طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شدند

شاهین دژ : طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شدند

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان شاهین‌دژ: ۴۵۲ کیلوگرم گوشت و آلایش مرغ فاسد و غیر بهداشتی در این شهرستان کشف و ضبط شد.

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان شاهین‌دژ: ۴۵۲ کیلوگرم گوشت و آلایش مرغ فاسد و غیر بهداشتی در این شهرستان کشف و ضبط شد.

شاهین دژ :5 ماه حبس و جزای نقدی در خصوص کشتار غیر مجاز طیور

شاهین دژ :5 ماه حبس و جزای نقدی در خصوص کشتار غیر مجاز طیور

شاهین دژ : ارائه خدمات بهداشتی درمانی رایگان دامپزشکی به مناسبت هفته بسیج

شاهین دژ : ارائه خدمات بهداشتی درمانی رایگان دامپزشکی به مناسبت هفته بسیج

شاهین دژ :حضور نماینده مردم شهرستان های شاهین دژ تکاب در مجلس شورای اسلامی درمحل شبکه دامپزشکی

شاهین دژ :حضور نماینده مردم شهرستان های شاهین دژ تکاب در مجلس شورای اسلامی درمحل شبکه دامپزشکی

شاهین دژ : تقدیر از همکار آزاده به مناسبت فرا رسیدن سالروز ورود آزادگان سرافرازبه میهن اسلامی

شاهین دژ : تقدیر از همکار آزاده به مناسبت فرا رسیدن سالروز ورود آزادگان سرافرازبه میهن اسلامی

شاهین دژ : کشف و معدوم سازی 180 کیلوگرم گوشت قرمز و سفید فاسد و غیربهداشتی

شاهین دژ : کشف و معدوم سازی 180 کیلوگرم گوشت قرمز و سفید فاسد و غیربهداشتی

شاهین دژ : کشف و معدوم سازی 21 رأس لاشه گوسفندی

شاهین دژ : کشف و معدوم سازی 21 رأس لاشه گوسفندی

 شاهین دژ: پوشش 100 درصدی پیش بینی عملیات سم پاشی بدن دام در طرح مبارزه با انگل های خارجی بدن دام تعداد توسط اکیپ دولتی

شاهین دژ: پوشش 100 درصدی پیش بینی عملیات سم پاشی بدن دام در طرح مبارزه با انگل های خارجی بدن دام تعداد توسط اکیپ دولتی

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی