بیشتر
سلماس: جلوگیری از فعالیت یک باب  سردخانه غیر مجاز

سلماس: جلوگیری از فعالیت یک باب سردخانه غیر مجاز

سلماس : انجام 7700مورد تست سل و بروسلوز طی 12 ماهه سال 1400

سلماس : انجام 7700مورد تست سل و بروسلوز طی 12 ماهه سال 1400

سلماس: ایمن سازی طیور بومی شهرستان سلماس علیه بیماری نیوکاسل

سلماس: ایمن سازی طیور بومی شهرستان سلماس علیه بیماری نیوکاسل

سلماس: نظارت بر جوجه ریزی در واحدهای پرورش طیور

سلماس: نظارت بر جوجه ریزی در واحدهای پرورش طیور

سلماس: صدور گواهی حمل بهداشتی برای 250000 رأس دام زنده (سبک و سنگین) به مقصد سایر استانها

سلماس: صدور گواهی حمل بهداشتی برای 250000 رأس دام زنده (سبک و سنگین) به مقصد سایر استانها

سلماس: افتتاح پرورش مرغ تخمگذار و کلنگ زنی کشتارگاه صنعتی دام

سلماس: افتتاح پرورش مرغ تخمگذار و کلنگ زنی کشتارگاه صنعتی دام

سلماس : 3500 محموله وارده به شهرستان سلماس توسط کارشناسان شبکه دامپزشکی مورد بازدید قرار گرفت

سلماس : 3500 محموله وارده به شهرستان سلماس توسط کارشناسان شبکه دامپزشکی مورد بازدید قرار گرفت

سلماس : نظارت و بازرسی های منظم کارشناسان  دامپزشکی از داروخانه ها و شرکت پخش،

سلماس : نظارت و بازرسی های منظم کارشناسان دامپزشکی از داروخانه ها و شرکت پخش،

سلماس: کشف و ضبط  200 کیلوگرم آلایش مرغی غیر قابل مصرف

سلماس: کشف و ضبط 200 کیلوگرم آلایش مرغی غیر قابل مصرف

سلماس: برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از بیماری های مشترک

سلماس: برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از بیماری های مشترک

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی