بیشتر
سردشت : نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی بر پرورش بیش از 500 هزار قطعه جوجه ریزی

سردشت : نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی بر پرورش بیش از 500 هزار قطعه جوجه ریزی

دکترمحمد پور رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سردشت از ابتدا امسال بیش از 500 هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری های شهرستان تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی صورت گرفت.

00/03/23
سردشت : بازدید نمایند مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی از شبکه دامپزشکی

سردشت : بازدید نمایند مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی از شبکه دامپزشکی

بازدید نمایند مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی از شبکه دامپزشکی

99/10/23
سردشت : مایه‌کوبی بالغ بر 137 هزار رأس دام سبک علیه بیماری آبله

سردشت : مایه‌کوبی بالغ بر 137 هزار رأس دام سبک علیه بیماری آبله

طی 6 ماهه نخست سالجاری 137 هزار و 901 رأس دام سبک در شهرستان سردشت علیه بیماری آبله مایه‌کوبی و ایمن سازی شدند.

99/08/03
سردشت : مایه کوبی بیش از 197 هزار نوبت سر دام سبک و سنگین

سردشت : مایه کوبی بیش از 197 هزار نوبت سر دام سبک و سنگین

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سردشت از واکسیناسیون 197 هزار و 575 نوبت سر دام سبک و سنگین در سه ماهه نخست سال 99 در شهرستان سردشت خبر داد.

99/04/23
سردشت : مایه کوبی بیش از 26 هزار راس دام سبک و سنگین علیه بیماری شاربن

سردشت : مایه کوبی بیش از 26 هزار راس دام سبک و سنگین علیه بیماری شاربن

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سردشت از مایه کوبی بالغ بر 26هزار راس دام سبک و سنگین علیه بیماری شاربن درسه اول سال 99 خبرداد.

99/04/15
 سردشت : ۶۰۰ کیلوگرم آلایش مرغی فاسد و غیربهداشتی در این شهرستان کشف و ضبط گردید

سردشت : ۶۰۰ کیلوگرم آلایش مرغی فاسد و غیربهداشتی در این شهرستان کشف و ضبط گردید

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سردشت گفت: یک محموله شامل ۶۰۰ کیلوگرم آلایش مرغی فاسد و غیربهداشتی در این شهرستان کشف و ضبط شد.

98/12/28
سردشت : برگزاری دوره آموزشی-ترویجی

سردشت : برگزاری دوره آموزشی-ترویجی " کنترل و پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام

 سردشت : از ابتدای امسال تاکنون بیش از 59 هزار رأس دام سبک علیه بیماری تب برفکی در این شهرستان واکسینه شده‌اند.

سردشت : از ابتدای امسال تاکنون بیش از 59 هزار رأس دام سبک علیه بیماری تب برفکی در این شهرستان واکسینه شده‌اند.

سردشت : مایه‌کوبی 34 هزار رأس دام سبک علیه بیماری آبله طی پنج ماهه نخست سال جاری

سردشت : مایه‌کوبی 34 هزار رأس دام سبک علیه بیماری آبله طی پنج ماهه نخست سال جاری

سردشت : گزارش اقدامات شبکه دامپزشکی در روز عید سعید قربان

سردشت : گزارش اقدامات شبکه دامپزشکی در روز عید سعید قربان

سردشت : نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی بر پرورش بیش از 500 هزار قطعه جوجه ریزی

سردشت : نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی بر پرورش بیش از 500 هزار قطعه جوجه ریزی

سردشت : بازدید نمایند مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی از شبکه دامپزشکی

سردشت : بازدید نمایند مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی از شبکه دامپزشکی

سردشت : مایه‌کوبی بالغ بر 137 هزار رأس دام سبک علیه بیماری آبله

سردشت : مایه‌کوبی بالغ بر 137 هزار رأس دام سبک علیه بیماری آبله

سردشت : مایه کوبی بیش از 197 هزار نوبت سر دام سبک و سنگین

سردشت : مایه کوبی بیش از 197 هزار نوبت سر دام سبک و سنگین

سردشت : مایه کوبی بیش از 26 هزار راس دام سبک و سنگین علیه بیماری شاربن

سردشت : مایه کوبی بیش از 26 هزار راس دام سبک و سنگین علیه بیماری شاربن

 سردشت : ۶۰۰ کیلوگرم آلایش مرغی فاسد و غیربهداشتی در این شهرستان کشف و ضبط گردید

سردشت : ۶۰۰ کیلوگرم آلایش مرغی فاسد و غیربهداشتی در این شهرستان کشف و ضبط گردید

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی