بیشتر
بوکان : اجرای طرح رایگان سمپاشی بدن دام و جایگاه دام به منظور پیشگیری و مبارزه با بیماری cchf

بوکان : اجرای طرح رایگان سمپاشی بدن دام و جایگاه دام به منظور پیشگیری و مبارزه با بیماری cchf

اسماعیل محمدیانی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بوکان : به منظور پیشگیری و مبارزه با بیماری cchf اجرای طرح سم پاشی رایگان جایگاه های نگهداری دام و بدن دام در این شهرستان اجرای می گردد .

00/04/12
بوکان : معدوم سازی 220 کیلوگرم آلایش خوارکی دامی تاریخ منقضی  وغیربهداشتی

بوکان : معدوم سازی 220 کیلوگرم آلایش خوارکی دامی تاریخ منقضی وغیربهداشتی

رئیس شبکه دامپزشکی بوکان: 220 کیلوگرم آلایش دامی تاریخ منقضی و غیر قابل مصرف کشف ضبط و معدوم سازی گردید .

00/03/18
 بوکان : ایمن سازی بالغ بر 29 هزار قطعه طیور بومی و روستایی علیه بیماری نیوکاسل در فاز بهاره 1400

بوکان : ایمن سازی بالغ بر 29 هزار قطعه طیور بومی و روستایی علیه بیماری نیوکاسل در فاز بهاره 1400

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بوکان : فاز بهاره طرح ملی واکسیناسیون نیوکاسل به صورت رایگان با هدف پیشگیری و کنترل این بیماری در جمعیت طیور بومی و به تبع آن جلوگیری از انتقال بیماری به واحدهای صنعتی و حفظ و حراست از سرمایه ملی دراین شهرستان اجرا گردید.

00/03/18
بوکان : عملکرد شبکه دامپزشکی شهرستان در مبارزه و مدیریت بیماریهای دامی در سال 99

بوکان : عملکرد شبکه دامپزشکی شهرستان در مبارزه و مدیریت بیماریهای دامی در سال 99

کاهش کانون های بیماری در نتیجه تلاش های شبکه دامپزشکی شهرستان بوکان در پوشش حداکثری دام ها در امر واکسیناسیون و تعطیلی میادین دواب به خاطر بیماری کرونا و ضابطه مند شدن نقل و انتقال دام .

00/02/29
بوکان : عامل کشتار غیر مجاز دام به خرید 4000 عدد ماسک محکوم شد

بوکان : عامل کشتار غیر مجاز دام به خرید 4000 عدد ماسک محکوم شد

با حکم مرجع قضایی، عامل کشتارغیر مجاز در شهرستان بوکان به تهیه و توزیع 4000 عدد ماسک بهداشتی برای مددجویان زندان و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) محکوم گردید .

00/02/07
بوکان : تشریح عملکرد شبکه دامپزشکی شهرستان در6ماهه اول سال 1400 در حوزه قرنطینه و امنیت زیستی

بوکان : تشریح عملکرد شبکه دامپزشکی شهرستان در6ماهه اول سال 1400 در حوزه قرنطینه و امنیت زیستی

گزارش تصویری اردو های جهادی شبکه دامپزشکی شهرستان بوکان به مناسبت هفته دفاع مقدس

گزارش تصویری اردو های جهادی شبکه دامپزشکی شهرستان بوکان به مناسبت هفته دفاع مقدس

بوکان : از ابتدای سالجاری تا کنون  بیش از 96 هزار راس دام سبک وسنگین علیه بیماری شاربن واکسینه شدند

بوکان : از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از 96 هزار راس دام سبک وسنگین علیه بیماری شاربن واکسینه شدند

بوکان : 1144 قلاده سگ در این شهرستان علیه بیماری هاری مایه کوبی شده اند.

بوکان : 1144 قلاده سگ در این شهرستان علیه بیماری هاری مایه کوبی شده اند.

بوکان : عملکرد واحد قرنطینه شبکه دامپزشکی در 5 ماهه سال 1400

بوکان : عملکرد واحد قرنطینه شبکه دامپزشکی در 5 ماهه سال 1400

بوکان : اجرای طرح رایگان سمپاشی بدن دام و جایگاه دام به منظور پیشگیری و مبارزه با بیماری cchf

بوکان : اجرای طرح رایگان سمپاشی بدن دام و جایگاه دام به منظور پیشگیری و مبارزه با بیماری cchf

بوکان : معدوم سازی 220 کیلوگرم آلایش خوارکی دامی تاریخ منقضی  وغیربهداشتی

بوکان : معدوم سازی 220 کیلوگرم آلایش خوارکی دامی تاریخ منقضی وغیربهداشتی

 بوکان : ایمن سازی بالغ بر 29 هزار قطعه طیور بومی و روستایی علیه بیماری نیوکاسل در فاز بهاره 1400

بوکان : ایمن سازی بالغ بر 29 هزار قطعه طیور بومی و روستایی علیه بیماری نیوکاسل در فاز بهاره 1400

بوکان : عملکرد شبکه دامپزشکی شهرستان در مبارزه و مدیریت بیماریهای دامی در سال 99

بوکان : عملکرد شبکه دامپزشکی شهرستان در مبارزه و مدیریت بیماریهای دامی در سال 99

بوکان : عامل کشتار غیر مجاز دام به خرید 4000 عدد ماسک محکوم شد

بوکان : عامل کشتار غیر مجاز دام به خرید 4000 عدد ماسک محکوم شد

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی