بیشتر
بوکان : اجرای طرح رایگان سمپاشی بدن دام و جایگاه دام به منظور پیشگیری و مبارزه با بیماری cchf

بوکان : اجرای طرح رایگان سمپاشی بدن دام و جایگاه دام به منظور پیشگیری و مبارزه با بیماری cchf

اسماعیل محمدیانی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بوکان : به منظور پیشگیری و مبارزه با بیماری cchf اجرای طرح سم پاشی رایگان جایگاه های نگهداری دام و بدن دام در این شهرستان اجرای می گردد .

00/04/12
بوکان : معدوم سازی 220 کیلوگرم آلایش خوارکی دامی تاریخ منقضی  وغیربهداشتی

بوکان : معدوم سازی 220 کیلوگرم آلایش خوارکی دامی تاریخ منقضی وغیربهداشتی

رئیس شبکه دامپزشکی بوکان: 220 کیلوگرم آلایش دامی تاریخ منقضی و غیر قابل مصرف کشف ضبط و معدوم سازی گردید .

00/03/18
 بوکان : ایمن سازی بالغ بر 29 هزار قطعه طیور بومی و روستایی علیه بیماری نیوکاسل در فاز بهاره 1400

بوکان : ایمن سازی بالغ بر 29 هزار قطعه طیور بومی و روستایی علیه بیماری نیوکاسل در فاز بهاره 1400

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بوکان : فاز بهاره طرح ملی واکسیناسیون نیوکاسل به صورت رایگان با هدف پیشگیری و کنترل این بیماری در جمعیت طیور بومی و به تبع آن جلوگیری از انتقال بیماری به واحدهای صنعتی و حفظ و حراست از سرمایه ملی دراین شهرستان اجرا گردید.

00/03/18
بوکان : عملکرد شبکه دامپزشکی شهرستان در مبارزه و مدیریت بیماریهای دامی در سال 99

بوکان : عملکرد شبکه دامپزشکی شهرستان در مبارزه و مدیریت بیماریهای دامی در سال 99

کاهش کانون های بیماری در نتیجه تلاش های شبکه دامپزشکی شهرستان بوکان در پوشش حداکثری دام ها در امر واکسیناسیون و تعطیلی میادین دواب به خاطر بیماری کرونا و ضابطه مند شدن نقل و انتقال دام .

00/02/29
بوکان : عامل کشتار غیر مجاز دام به خرید 4000 عدد ماسک محکوم شد

بوکان : عامل کشتار غیر مجاز دام به خرید 4000 عدد ماسک محکوم شد

با حکم مرجع قضایی، عامل کشتارغیر مجاز در شهرستان بوکان به تهیه و توزیع 4000 عدد ماسک بهداشتی برای مددجویان زندان و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) محکوم گردید .

00/02/07
بوکان : میدان دواب بوکان برای کنترل شیوع کرونا تعطیل شد

بوکان : میدان دواب بوکان برای کنترل شیوع کرونا تعطیل شد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بوکان: میدان دواب این شهرستان برای کنترل شیوع بیماری کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.

00/02/04
بوکان : 60 هزار راس دام سبک در بوکان علیه تب‌برفکی مایه‌کوبی شدند

بوکان : 60 هزار راس دام سبک در بوکان علیه تب‌برفکی مایه‌کوبی شدند

رییس شبکه دامپزشکی بوکان گفت: با اجرای طرح مایه‌کوبی دام‌ها علیه تب‌برفکی در این شهرستان تاکنون ۶۰ راس دام سبک شامل گوسفند زیرپوشش قرار گرفته اند.

00/02/04
بوکان : ایمن سازی 60 هزار راس دام سبک در اجرای طرح مایه کوبی علیه بیماری تب‌برفکی

بوکان : ایمن سازی 60 هزار راس دام سبک در اجرای طرح مایه کوبی علیه بیماری تب‌برفکی

رییس شبکه دامپزشکی بوکان گفت: با اجرای طرح مایه‌کوبی دام‌ها علیه تب‌برفکی در این شهرستان تاکنون ۶۰ راس دام سبک شامل گوسفند زیرپوشش قرار گرفته اند.

00/01/23
 بوکان : 91  درصد از دام‌های سنگین (گاو و گوساله) در این شهرستان علیه

91پوشش درصد دام‌های سنگین علیه "تب‌مالت" مایه‌کوبی شدند

بوکان : 91 درصد از دام‌های سنگین (گاو و گوساله) در این شهرستان علیه "تب‌مالت" مایه‌کوبی شدند

بیماری بروسلوز بیماری مهم مشترک و قابل انتقال بین انسان و دام است که از ۲ جنبه اقتصادی و بهداشت عمومی هزینه‌های فراوانی برای کشور و دامداران وارد می‌کند.

99/12/13
بوکان : اجرای طرح رایگان سمپاشی بدن دام و جایگاه دام به منظور پیشگیری و مبارزه با بیماری cchf

بوکان : اجرای طرح رایگان سمپاشی بدن دام و جایگاه دام به منظور پیشگیری و مبارزه با بیماری cchf

بوکان : معدوم سازی 220 کیلوگرم آلایش خوارکی دامی تاریخ منقضی  وغیربهداشتی

بوکان : معدوم سازی 220 کیلوگرم آلایش خوارکی دامی تاریخ منقضی وغیربهداشتی

 بوکان : ایمن سازی بالغ بر 29 هزار قطعه طیور بومی و روستایی علیه بیماری نیوکاسل در فاز بهاره 1400

بوکان : ایمن سازی بالغ بر 29 هزار قطعه طیور بومی و روستایی علیه بیماری نیوکاسل در فاز بهاره 1400

بوکان : عملکرد شبکه دامپزشکی شهرستان در مبارزه و مدیریت بیماریهای دامی در سال 99

بوکان : عملکرد شبکه دامپزشکی شهرستان در مبارزه و مدیریت بیماریهای دامی در سال 99

بوکان : عامل کشتار غیر مجاز دام به خرید 4000 عدد ماسک محکوم شد

بوکان : عامل کشتار غیر مجاز دام به خرید 4000 عدد ماسک محکوم شد

بوکان : میدان دواب بوکان برای کنترل شیوع کرونا تعطیل شد

بوکان : میدان دواب بوکان برای کنترل شیوع کرونا تعطیل شد

بوکان : 60 هزار راس دام سبک در بوکان علیه تب‌برفکی مایه‌کوبی شدند

بوکان : 60 هزار راس دام سبک در بوکان علیه تب‌برفکی مایه‌کوبی شدند

بوکان : ایمن سازی 60 هزار راس دام سبک در اجرای طرح مایه کوبی علیه بیماری تب‌برفکی

بوکان : ایمن سازی 60 هزار راس دام سبک در اجرای طرح مایه کوبی علیه بیماری تب‌برفکی

 بوکان : 91  درصد از دام‌های سنگین (گاو و گوساله) در این شهرستان علیه

بوکان : 91 درصد از دام‌های سنگین (گاو و گوساله) در این شهرستان علیه "تب‌مالت" مایه‌کوبی شدند

بوکان : برگزاری جلسه پیشگیری از شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

بوکان : برگزاری جلسه پیشگیری از شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی