• 1401/08/20 - 09:17
  • تعداد بازدید : 172
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

آگهی مزایده عمومی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

  اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی درنظر دارد  املاک و مستغلات تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده   2001003707000003 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

 زمان انتشار در سایت:  15/8/1401  تا 30/8/1401 تا ساعت:8:00      مهلت دریافت اسناد مزایده : 19/8/1401 تا ساعت:19:00

 تاریخ  بازدید:   16/8/1401 تا28/8/1401                                      آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 30/8/1401 ساعت 8:00

زمان بازدید:  ساعت 8:00 تا 14:00                                                     تاریخ بازگشایی: 30/8/1401  ساعت:9:00 و زمان اعلام به برنده:2/9/1401

  برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین   شرکت در مزایده ( ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده می باشد.

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر موجود است.

 

                                                                            روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

  • گروه خبری : اخبار اسلايدر
  • کد خبر : 292307
کلمات کلیدی
karimzade بهروز کریم زاده

karimzade بهروز کریم زاده

لینک کوتاه