• 1400/03/12 - 09:28
  • تعداد بازدید : 98
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

جلسه تخصصی بررسی مشکلات انبار های نهاده های دامی و مواد اولیه خوراک دام در استانداری آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی ، با توجه به ضرورت اعمال تکالیف قانونی و اعمال کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی با  ضرورت اخذ پروانه توسط متولیان انبار های نهاده و خوراک دام و مشکلات متولیان انبار های نهاده های دامی از قبیل حریم های بهداشتی و مشکلات عدم بکارگیری مسئولین فنی بهداشتی جلسه ای  در روز سه شنبه 11خرداد جهت بررسی مشکلات و رفع موانع و پشتیبانی و  اتخاذ راهکارهای قانونی جهت اعمال کنترل ها و نظارت های لازم  در محل استانداری آذربایجان غربی و با ریاست معاونت استاندار در امور اقتصادی برگزار شد.

در این جلسه دکتر سیوانی معاونت اقتصادی  استانداری بر ضرورت همکاری متولیان انبار های نگهداری نهاده ها در خصوص انطباق وضعیت محل فعالیت با حداقل ضوابط و معیار های بهداشتی تاکید و بر ضرورت همکاری تمامی دستگاه های ذیمدخل جهت اعمال نظارت های لازم و تسهیل فرآیند ها جهت صدور پروانه و  مجوز های قانونی و بهداشتی تاکید فرمودند و بر تسریع انطباق متولیان انبارها با ضوابط و مقررات قانونی تاکید کردند.

دکتر خلیل زاده مدیر کل دامپزشکی استان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت انبار های نهاده های دامی در استان و  و مقررات و ضرورت و تکالیف ادارات متولی و نیز  دستگاه متبوع در اعمال مقررات بهداشتی و ضرورت اخذ مجوز ها از طریق ادارات ذیربط  و استقرار مسئولین فنی بهداشتی در این قبیل مراکز ضوابط قانونی را به حاضرین تشریح کرد.

در ادامه پس از بحث و تبادل نظر با ادارات ذیمدخل و متولیان انبار ها  تصمیمات  لازم و مصوبات جهت همکاری متصدیان این قبیل واحد ها برای انطباق با وضعیت قانونی مصوب گردید

شایان ذکر است به استناد ماده 34 قانون برنامه پنجساله ششم و ماده3 و  4 و  12قانون سازمان دامپزشکی کشور و ماده 10 آئین نامه اجرایی نظارت بهداشتی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی تهیه و تولید و عرضه و  نگهداری فرآورده خام دامی و نهاده  در هر یک از مراحل تاسیس و بهره برداری ملزم به اخذ پروانه فعایت و بکارگیری مسئول فنی بهداشتی می باشند .

  • گروه خبری : اخبار اسلايدر
  • کد خبر : 274428
کلمات کلیدی
karimzade بهروز کریم زاده

karimzade بهروز کریم زاده