شاهین دژ : پلمپ 5 واحد متخلف زنده فروشی مرغ در شهرستان شاهین دژ
5 واحد متخلف عرضه مرغ زنده غیر بهداشتی با هماهنگی با مقام قضائی در قالب اکیپ مشترک در سطح شهرستان شاهین دژ پلمپ گردید.
 ١٣٩٨/٠٩/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
شاهین دژ :صدور 76 مورد گواهی حمل بهداشتی قرنطینه ای دام زنده در 6 ماهه نخست امسال
صدور 76 مورد گواهی بهداشتی قرنطینه ای حمل دام زنده (5614 رأس) عمدتاً گوسفند و بز به مقصد سایر استانهای کشور توسط شبکه دامپزشکی شهرستان شاهین دژ
 ١٣٩٨/٠٧/١٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
شاهین دژ : جلسه هماهنگی نحوه بکارگیری مسئولین فنی بهداشتی تمام وقت واحدهای مرغداری
در این طرح در نظر است با گماردن مسئولین فنی بهداشتی، واحدهای مرغداری را تا سقف 100% تحت پوشش بازرسی و نظارت بهداشتی قرار دهد.
 ١٣٩٨/٠٦/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٨/٠٥/٠٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٨/٠٤/١٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>