ارومیه : معدوم سازی محموله ماهی توقیف شده
توقیف یک محموله ماهی منجمد به وزن یک تن 116 کیلو گرم بعلت نداشتن مشخصات
 ١٣٩٨/٠٤/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
ارومیه : کشف محل بیخس سازی مرغ و واحد عرضه گوشت های برزیلی تاریخ منقضی و غیر قابل مصرف
کشف و ضبط مقدار 253 کیلو گرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف
 ١٣٩٨/٠٤/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٨/٠٤/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٨/٠٣/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
ارومیه : کشف و توقیف محل تولید غیر مجاز همبرگر
دامپزشکی در راستای وظایف بهداشتی خود، وظیفه نظارت بر فرآورده های خام دامی اعم از شیر،گوشت،تخم مرغ،عسل،... از مزرعه تولید تا سفره مصرف را به عهده دارد و از هر گونه فعالیت غیر بهداشتی در همه مراحل جلوگیری بعمل می آورد.
 ١٣٩٨/٠٣/٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>