عنوان پست سازمانی : نماینده ولی فقیه

آدرس پست الکترونیک : hnvf.wazar@ivo.ir         شماره تماس : 32770980 - داخلی 221نمونه وظایف و مسئولیتها

1- اقامه نماز جماعت در نمازخانه اداره کل

2- بیان احکام شرعی در نمازخانه

3- نظارت بر ذبح شرعی

4- تنظیم و ارسال گزارشات مربوط به کشتارگاهها از نقطه نظر ذبح شرعی

5- آموزش و کنترل ذابحین در کشتارگاهها

6- صدور کارت شناسایی جهت ذابحین

7- پاسخ به سئوال شرعی 

8- برگزای مراسم و ایراد سخنرانی در مناسبتهای شرعی( احیاء و )

9- برگزاری کلاسهای آموزش عقیدتی

10- تنظیم امور و گزارشات مربوط به ناظرین ذبج شرعی در شهرستانها و ارسال آن بمراکز مربوط
 

لینک کوتاه