دکتر سید امید خلیل زاده

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی

دکتر سید امید خلیل زاده

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 215-04432770980

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

دکتر اسماعیل اللهیاری

معاون سلامت

دکتر اسماعیل اللهیاری

تحصیلات : دکتری تخصصی دامپزشکی

شماره تماس : 216-04432770980

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

خسرو مونسی

معاون توسعه مدیریت و منابع

خسرو مونسی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 212-04432770980

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

حجت الاسلام و المسلمین مهدی ولیزاده

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه

حجت الاسلام و المسلمین مهدی ولیزاده

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 221-04432770980

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

دکتر سعید کیوان نیا

رئیس اداره قرنطینه

دکتر سعید کیوان نیا

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 233-04432770980

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

دکتر امین نعمتی آذر

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

دکتر امین نعمتی آذر

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 238-04432770980

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

دکتر محمدرضا امانی

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی

دکتر محمدرضا امانی

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 266-04432770980

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

دکتر محمد شیری

سرپرست اداره تشخیص و درمان

دکتر محمد شیری

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 232-04432770980

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

دکتر پویان اسماعیلی

سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور و زنبور عسل

دکتر پویان اسماعیلی

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 237-04432770980

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

دکتر معصوم فصیح

کارشناس مسئول بررسی و مبارزه و مراقبت از بیماریهای آبزیان

دکتر معصوم فصیح

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 231-04432770980

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

مهندس حسن خلیل زاد

رئیس اداره امور پشتیبانی و رفاه

مهندس حسن خلیل زاد

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 200-04432770980

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

قدیر الوندی

رئیس اداره امور مالی

قدیر الوندی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 217-04432770980

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

فرشید پورجوان

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات

فرشید پورجوان

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 245-04432770980

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

میرمعصوم غیبی

کارشناس مسئول حراست

میرمعصوم غیبی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 213-04432770980

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

مرتضی پاشایی

کارشناس مسئول حقوقی

مرتضی پاشایی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 210-04432770980

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

بهروز کریم زاده

کارشناس مسئول روابط عمومی

بهروز کریم زاده

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 201-04432770980

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

الهام فتاح زاده

سرپرست اداره برنامه و بودجه

الهام فتاح زاده

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 211-04432770980

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

دکتر سیامک قابلی

بازرس معتمد و امور شهرستانها

دکتر سیامک قابلی

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 260-04432770980

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

دکتر محمد سلیمی راد

کارشناس پدافند غیر عامل

دکتر محمد سلیمی راد

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 210-04432770980

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

لینک کوتاه