سازمان دامپزشکی کشور برای تحقق به اهداف، اجرای ماموریت ها و ارائه خدمت به مردم نیازمند توجه به تمامی مخاطبان خود می باشد، بدیهی است بدون توجه مردم و بدون دریافت بازخوردها، تعاملات دوسویه و انتخاب راهبردهای ارائه خدمت، سخت و ناممکن می گردد. ارائه خدمت به نحو شایسته زمانی امکان پذیر است که مخاطب، میزان رضایتمندی خود را از خدمات اعلام و مشارکت خود را کامل نماید. سازمانی در ارائه خدمت موفق تر است که بتواند نظرات، پیشنهادات و انتقادات مخاطبین خود را دریافت و بر اساس آن راهبردهای مناسب جلب رضایت را در چهارچوب قانون اتخاذ نماید.

سازمان دامپزشکی کشور در راستای انجام ماموریت سازمانی خود در تلاش است با برنامه محوری، نگاه سیستمی و توان کارشناسی، خدمات خود را در چارچوب وظایف قانونی خود به بهترین شکل ممکن به مخاطبین ارائه نماید. در همین خصوص و به منظور جلب مشارکت های مردمی، سازمان دامپزشکی کشور بر خود لازم می داند نظرات، پیشنهادات و انتقادات مردم به ویژه نخبگان، متخصصین، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان را گردآوری و راهبردهای صحیح و همراه با افزایش کیفیت خدمات را تدوین نماید.

 بدیهی است نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کمک بزرگی در ایجاد شرایط مطلوب در خدمت رسانی بهتر سازمان دامپزشکی کشور خواهد داشت.

لینک کوتاه