عنوان پست سازمانی : اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور , زنبور عسل ,  کرم ابریشم و آبزیان

آدرس پست الکترونیک : pdcs.wazar@ivo.ir         شماره تماس : 32770980 - داخلی 237

نمونه وظایف و مسئولیتها

 

1ـ جمع آوری, طبقه بندی , تحلیل و ارزیابی اطلاعات و ارائه نتایج عملکرد بخش خصوصی در زمینه اپیدمیولوژی , تشخیص درمان و پیشگیری از بیماریهای طیور, آبزیان , زنبور عسل و کرم ابریشم

2ـ با توجه به مرزی بودن استان واگزوتیک بودن برخی از بیماریهای طیور, آبزیان , زنبور عسل و کرم ابریشم مطالعه, تحقیق , آموزش و بررسی اپیدمی بیماریهای نوظهور در منطقه

3ـ تلاش در جهت ارتقا علمی رشته های طیور ,‌آبزیان , زنبور عسل و کرم ابریشم و دستیابی به یافته های جدید علمی از طریق ارتباط و همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و دنیا

4ـ همکاری با مراکز تحقیقاتی کشور و استان, دانشکده های دامپزشکی, موسسه رازی و سازمان دامپزشکی کشور, شیلات مرکز تحقیقات دام و آبزیان در جهت اجرای تحقیقات در زمینه مسائل بهداشتی, بیماریها و پرورش طیور, آبزیان, زنبور عسل و کرم ابریشم

5ـ همکاری با کمیته تخصصی طیور, آبزیان, زنبور عسل و کرم ابریشم و کمیسیون دامپزشکی و شورای پژوهش و فن آوری در جهت مطالعه و بررسی پتانسیل های استان در زمینه توسعه , بهداشت و کنترل بیماریها و پرورش طیور, ابزیان, زنبور عسل و کرم ابریشم در استان و ارائه راهکارهای علمی

6ـ جستجو , دستیابی , جمع آوری , طبقه بندی , تحلیل و ارزیابی اطلاعات بهداشتی مزارع مرغ مادر ( گوشتی و تخمگذار) , تخمگذار تجاری و نیمچه گوشتی و کارخانجات جوجه کشی , آبزیان ( مزارع پرورشی ماهیان گرم آبی و سرد آبی و زینتی ) , زنبور عسل و کرم ابریشم در سطح استان

8ـ مطالعات راهبردی در جهت ارتقا کیفی آزمایشگاه میکروب شناسی , سرولوژی و انگل شناسی در جهت تشخیص بیماریهای طیور آبزیان, زنبور عسل و کرم ابریشم و تامین امکانات لازم از سازمان مرکزی به این منظور

9ـ جمع آوری منظم داده ها پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات کانونهای بیماریهای طیور, آبزیان , زنبورعسل و کرم ابریشم و ارائه نتایج به سازمان دامپزشکی و مراکز تحقیقاتی و آموزشی

10ـ نمونه برداری از مزارع مرغ مادر( گوشتی و تخمگذار) , تخمگذار تجاری و نیمچه گوشتی, مزارع سرد آبی و گرم آبی و زینتی استان, زنبورستانها و مراکز پرورش کرم ابریشم برای آزمایشات قارچی , ویروسی و انگلی و تفسیر و ارائه نتایج در قالب برنامه های ماهیانه, فصلی و سالیانه و پنج ساله

11ـ آموزش بهداشتی پرورش دهندگان طیور, آبزیان, زنبورعسل و کرم ابریشم, کاردانها, تکنسین ها و کارشناسان اداره کل و شبکه های دامپزشکی در جهت ارتقا دانش فنی آنان

12ـ جمع آوری ,‌طبقه بندی , تحلیل و ارزیابی عملکرد بخش خصوصی و ارائه نتایج در زمینه پیشگیری و برنامه ریزی در جهت تامین واکسن, دارو و ضد عفونی درقالب برنامه ریزی های سالانه

13ـ ارائه مقالات علمی در قالب بیماریهای طیور, آبزیان, زنبور عسل و کرم ابریشم منطقه و شرکت در سمینار ها و کنگره ها وکمیته های برنامه ریزی کشور

14ـ آموزش و تحقیقات منطقه ای و استانی در زمینه واکسیناسیون طیور صنعتی, طیور بومی , و پرندگان زینتی در مواقع لزوم و ارائه راهکارهای علمی

15ـ همکاری با اداره نظارت بر بهداشت عمومی در زمینه صدور مجوزهای بهداشتی به متقاضیان پروانه های بهره برداری و تمدید در زمینه مزارع مرغ مادرگوشتی , تخم گذار تجاری , نیمچه گوشتی, مراکز پرورش آبزیان, زنبورستانها و مراکز پرورش کرم ابریشم

16ـ همکاری با واحد قرنطینه در زمینه ورود و خروج طیور,‌کندوهای زنبور عسل , ماهیان پرورشی گرم آبی و سرد ابی, بچه ماهی و کرم ابریشم و کنترل گواهی های بهداشتی و اعمال مقررات قرنطینه ای در مواقع بروز بیماریها و جلوگیری از گسترش آنها

 17ـ همکاری ,‌پیگیری و اجرای کلیه بخشنامه های و دستورالعملهای دفتر بهداشت و بیماریهای آبزیان و کلیه گروه های تخصصی آن در سازمان مرکزی و عنداللزوم ابلاغ آن به زیر مجموعه های شهرستان تابعه

18ـ شناسایی مراکز تکثیر و پرورش انواع آبزیان در سطح استان به تفکیک سیستمهای مختلف پرورشی , ثبت و جمع آوری کلیه اطلاعات آماری در هر دوره پرورشی با همکاری زیر مجموعه ها در شهرستانهای تابعه

19ـ انجام کلیه وظائف محوله زیر مجموعه های شهرستان تابعه در صورت عدم تشکیل و یا نبود ایشان

20ـ جمع آوری اطلاعات و آمار مزارع تکثیر و پرورش انواع آبزیان در سطح شهرستانهای تابعه و تدوین گزارشات و ادواری مربوطه جهت ارسال به دفتر بهداشت و بیماریهای آبزیان سازمان مرکزی.

21ـ تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های پیشگیری و مبارزه منطقه ای با بیماریهای عفونی (میکروبی, ویروسی , انگلی و قارچی) و غیر عفونی مزارع تکثیر و پرورش انواع آبزیان استان با هماهنگی های لازم دفتر بهداشت و بیماریهای آبزیان سازمان مرکزی

22ـ اجرای برنامه ها و پروژه های ملی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای عفونی( میکروبی, ویروسی ,‌انگلی و قارچی) و غیر عفونی مزارع تکثیر و پرورش انواع آبزیان با هماهنگی های لازم و نظارت های مستقیم دفتر بهداشت و بیماریهای آبزیان سازمان مرکزی.

23ـ سرکشی, بازدید, نمونه برداری و انجام آزمایشات لازم بطور منظم و بمنظور کنترل و ریشه کنی بیماریهای میکروبی , ویروسی , انگلی و قارچی بومی مزارع تکثیر و پرورش انواع آبزیان استان با هماهنگی های لازم دفتر بهداشت و بیماریهای آبزیان سازمان مرکزی.

24ـ اجرای برنامه های لازم بمنظور جلوگیری از سرایت بیماریهای واگیر غیر بومی استان با همکاری سایر استانها خصوصاً مناطق همجوار ونظارت مستقیم دفتر بهداشت و بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور.

25ـ انجام مطالعات لازم و همکاری با موسسات تحقیقات , دانشگاهها منطقه.

26ـ برآورد و پیگیری تهیه داروها , سموم واکسنها و واد بیولوژیک لازم منطقه با توجه به نوع سیستمها و آبزیان استان

27ـ کسب آخرین اطلاعات علمی و فنی از منابع داخلی وخارجی در مورد مبارزه و ریشه کنی بیماریهای واگیردار مطالعه و تحقیق در خصوص بیماریهای نوظهور,‌تحقیق و مطالعه بمنظور کنترل و ریشه کنی این بیماریها

28ـ تهیه طرحها و پروژه های بلند مدت و کوتاه مدت استانی در زمینه بهداشت و کنترل بیماریهای مزارع تکثیر و پرورش انواع آبزیان استان منطبق با سیاستهای دفتر بهداشت و بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور.

29ـ اجرای برنامه قرنطینه ای مقطعی و یا دائم با توجه به بیماریهای بومی و غیر بومی آبزیان منطقه و ابلاغ آن به شهرستانهای تابعه, ادارت و ارگانهای ذیربط بمنظور اعمال در نقل و انتقال آبزیان زنده یا صید شده ,‌تخم چشم زده و یا لارو.

30ـ اعزام کارشناسان به دوره های کوتاه مدت و بلند مدت تخصصی مبارزه با بیماریهای آبزیان بمنظور دستیابی به آخرین تکنولوژی علمی در این زمینه

31ـ برنامه ریزی تاسیس و تجهیز آزمایشگاه تشخیص بیماریهای آبزیان با همکاری سایر قسمتهای اداره کل دامپزشکی استان , استاندارد کردن و بروز کردن آزمایشات لازم در این مراکز.

32ـ ایجاد سیستم مراقبت از بیماریهای آبزیان منطقه منطبق با نظام مدیریتی دفتر بهداشت و بیماریهای آبزیان سازمان مرکزی

33ـ جمع آوری و ارسال گزارشات بیماریهای اخطار شدنی و غیر اخطار شدنی آبزیان منطقه

34ـ شرکت در جلسات و کمیته های تخصصی آبزیان در سطح ادارات و ارگانهای ذیربط منطقه 


الف) طیور

1- نظارت بر نحوه مبارزه با بیمارهای طیور (ویروسی، باکتریایی، قارچی و انگلی) در مزارع مرغ مادر ، تخمگذار ، تجارتی ، نیمچه گوشتی و طیور بومی

 

2-بازدید و نمونه برداری از مزارع مرغ مادر در استان به تعداد 52 فارم در قالب 22 شرکت جهت کنترل بیمارهایMG MS,SP,AI,ND,IB,IBD  و عنداللزوم سایر بیمارهای سرولوژیکی و باکتریایی که به فواصل 45 روزه و سه ماهه برابر آخرین دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور بشرح زیر انجام می گردد.

3- خونگیری از طیور مرغ مادر با توجه به ظرفیت واحدها به تعداد لازم که اکثرا از هر سالن 15 فقره خونگیری می گردد.

4- پس از خونگیری نمونه ها در آزمایشگاه مرکز تشخیص استان سرم گیری می گردد.

5- سرم های اخذ شده طی نامه ای رسمی با کدگذاری در اداره طیور به آزمایشگاههای بخش خصوصی معتبر ارسال و پس از انجام آزمایشات درخواستی فوق نتایج به اداره مبارزه با بیماریهای طیور و زنبور عسل اعلام می گردد.

6- نتایج حاصله به همراه خلاصه نتایج طی نامه ای رسمی به صاحبان مزارع مرغ مادر و مسئولین بهداشتی اعلام می گردد.

7- خلاصه نتایج در آخر هر ماه طی لیستی به سازمان دامپزشکی کشور و سایر ارگانهای ذیربط گزارش میگردد.

 

8- نظارت ، بازدید و نمونه برداری از کارخانجات جوجه کشی استان به تعداد 5 واحد جوجه کشی به فواصل 3 ماهه جهت کنترل بیماریهای سرولوژیکی، باکتریایی و قارچی قابل انتقال به جوجه که نمونه برداری توسط کارشناسان اداره مبارزه با بیمارهای طیور انجام و آزمایشات  مرکز تشخیص استان انجام می گردد.

9- جمع آوری گزارش کانون بیماریهای طیور گروه یک، دو و سه از شبکه ها ، ادارات دامپزشکی شهرستانها ، بخش ها و انعکاس آنها به سازمان دامپزشکی کشور جهت بررسی های کارشناسی .

10- نظارت ، کنترل عملکرد مراکز اشتغال به امور درمانی طیور و مراکز مایه کوبی طیور

11-جمع آوری درخواستهای واکسن طیور مورد نیاز مراکز مایه کوبی و شبکه ها و ادارات دامپزشکی شهرستانها و بخش ها.

12- اعلام نیاز و درخواست واکسنهای مورد نیاز از سازمان دامپزشکی کشور و سایر شرکتهای تولید کننده و وارد کننده واکسنهای طیور.

13- تهیه گزارشات ماهیانه و سه ماهه واکسیناسیون طیور صنعتی و بومی از شهرستانها به سازمان دامپزشکی کشور.

14- جمع آوری گزارش بررسی تلفات فصلی 10% از مرغداریهای گوشتی و جمع بندی و گزارش ها و انعکاس به سازمان دامپزشکی.

15- جمع آوری و ارسال نتایج گزارش عملیات طرحهای مبارزه با بیماریهای طیور و در سه ماهه به سازمان دامپزشکی کشور.

16- ثبت کلیه آمار و اطلاعات و گزارشات و عملکردها در کامپیوتر

 

ب) زنبور عسل

1- نظارت بر اجرای اصول بهداشتی، پیشگیری و کنترل بیمارهای زنبور عسل در سطح استان

2- پیش بینی و برآورد داروهای مورد نیاز زنبورداران و تقسیم بندی و ارائه رهنمودهای لازم در مورد نحوه استفاده آنها

3- ارسال نمونه های زنبورعسل به آزمایشگاه جهت کنترل بیماریهای زنبورعسل

4- جمع آوری گزارشات ماهیانه زنبورعسل کانونهای بیماریهای زنبورعسل، جمع بندی و ارسال نتایج به سازمان دامپزشکی کشور

لینک کوتاه