عنوان پست سازمانی : اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

آدرس پست الکترونیک : adcs.wazar@ivo.ir         شماره تماس : 32770980 - داخلی 238

نمونه وظایف و مسئولیتها


1- اجرای سیستم مراقبت بیماریهای گروه یک شامل بیماریهای تب برفکی گاو, تب برفکی گوسفند و بز, شارین, PPR بیماریهای مخاطی دام , بیماریهای اگزوتیک در قالب برنامه ذیل اجرا می گردد.

الف – گزارش روزانه از وقوع بیماریهای گروه یک در فرم مخصوص هر بیماری

ب – نمونه برداری از دامهای بیمار جهت تشخیص تفریقی

ج – نمونه برداری برای بررسی ایمنی در دامها در صورت نیاز

د- مراقبت فعال در طول ماه از واحد های اپیدمیولوژیک

هـ ـ همکاری و نظارت در مراقبت با بخش غیر دولتی

2- اجرای مراقبت فعال طرح طاعون گاوی

الف  ـ  بیش از 5% از واحدهای اپیدمیولوژیک در هر ماه مورد بازدید قرار می گیرد.

ب ـ میادین دام بطور هفتگی مورد بازدید قرار می گیرد.

ج ـ نمونه برداری جهت مشخص نمودن گردش جرم بیماریزا در صورت لزوم

3ـ اجرای طرح مراقبت بیماریهای B.S.E

الف ـ مراقبت فعال در دامداریهای تحت پوشش طرح B.S.E

ب ـ مراقبت غیر فعال در دامهائیکه علایم عصبی و یا زمینگیری را نشان می دهند

ج ـ مراقبت غیر فعال در کشتارگاههای استان

4ـ اجرای گزارش بیماریهای گروه دو

الف ـ جمع بندی گزارش های بخش دولتی از وقوع بیماریها

ب ـ جمع بندی گزارش های بخش غیر دولتی شامل کارشناسان مبارزه, کشتارگاهها و ...

5ـ اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی

الف ـ برنامه ریزی و اجرای برنامه های رادیوئی با همکاری آموزش و ترویج

ب ـ برنامه ریزی و اجرای برنامه های تلویزیونی با همکاری آموزش و ترویج

6ـ اجرای طرح مراقبت از عارضه سقط جنین

7ـ عندالزوم اجرای پروژه های تحقیقاتی و ارائه مقالات علمی
 

 عنوان پست سازمان: رئیس ( کارشناس) اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

نمونه وظایف و مسئولیتها :

1ـ تهیه و تنظیم برنامه های پیشگیری و مبارزه با بیماریهای ویروسی, باکتریایی و انگلی دامها و تهیه دستورالعمل های لازم برای کنترل و ریشه کنی آنها در قالب برنامه های پنجساله توسعه

2ـ تهیه و تنظیم برنامه سالیانه عملیات مایه کوبی و مبارزه با بیماریهای عفونی دام با توجه به نوع بیماریهای واگیر دامی شایع در استان و وضعیت بیماریها در مناطق مختلف استان

3ـ مطالعه و بررسی پراکنش بیماریهای عفونی دامی شایع در کشورهای همجوار با مراجعه به منابع بین المللی اطلاع رسانی از طریق سایت های اینترنتی و کتابهای سال مربوطه نظیر (oie) دفتر بین المللی بیماریهای واگیر دام و (FAO) سازمان خواربارو کشاورزی ملل متحد و کمیسیون منطقه ای تولید و بهداشت دام آسیا, خاور دور و اقیانوسیه (APHCA)

4ـ تهیه و تدوین طرحهای مطالعاتی بمنظور ردیابی از بیماریهای اگزوتیک و غیر بومی و بیماریهای بازپدید در منطقه و تعیین راهکارهای کنترل و مبارزه ای جهت پیشگیری و ریشه کنی بیماریها

5ـ تهیه و تدوین طرحهای تحقیقاتی کاربردی در امر مبارزه با بیماریهای عفونی و واگیر شایع منطقه

6ـ تهیه و تدوین برنامه های آموزشی و تدارک کارگاه های آموزشی جهت پیشرفت امر مبارزه با بیماریهای واگیر دامی

7ـ تدریس و کارگاه های آموزشی ویژه کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی

8ـ مشارکت در کلاسهای آموزش بعنوان مدرس در رده های مختلف کارکنان فنی,‌کارشناسان دامداران و دانشجویان کارآموز

9ـ تدوین پایان نامه های دوره دکترای دانشجویان دامپزشکی و یا بعنوان داور یا استاد راهنما در زمینه های مورد نیاز استان

10ـ نظارت مستمر بر حسن اجرای برنامه های مبارزه علیه بیماریهای واگیردام در سطح استان

11ـ به منظور تحقیق و بررسی اثرات واکسنها و داروها و مواد بیولوژیک تولید داخل یا ساخت خارج از کشور که برای اولین بار در منطقه مورد استفاده قرار میگیرد,‌تدارک مزارع و دامداریهای شاهد و مورد تحقیق و ارزیابی نتایج حاصل از اثر مواد موصوف و اعلام نتایج به بهره برداران

12ـ مشارکت و عضویت در کمیسیون های پژوهش و فن آوری استان, کمیته تخصصی و پژوهشی و فن آوری , شورای برنامه ریزی , کمیته فنی و شورای تحقیقات بیماریهای عفونی دام در منطقه و شورای هماهنگی کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان

لینک کوتاه