پیرانشهر : تشدید بازدیدهای بهداشتی مراکز عرضه ی انواع گوشت و فرآورده های خام دامی ،قصابیها ،رستورانها و کبابی ها

پیرانشهر : تشدید بازدیدهای بهداشتی مراکز عرضه ی انواع گوشت و فرآورده های خام دامی ،قصابیها ،رستورانها و کبابی ها

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان پیانشهر : با توجه به لزوم حساسیت های بهداشتی بمنظور تضمین کیفیت غذایی و سلامت شهروندان گرامی ، درقالب اکیپهای سیار و ثابت بصورت شبانه روزی بازدیدهای بهداشتی تشدید میشود.