لیست اخبار صفحه :1
تکاب : صدور 674  فقره گواهی بهداشتی-قرنطینه ای  در 10 ماهه سال 1402 برای حمل و جابجایی  بیش از 71 هزار  راس دام زنده توسط شبکه دامپزشکی شهرستان

تکاب : صدور 674 فقره گواهی بهداشتی-قرنطینه ای در 10 ماهه سال 1402 برای حمل و جابجایی بیش از 71 هزار راس دام زنده توسط شبکه دامپزشکی شهرستان

طی 10 ماهه سال 1402 تعداد 674 فقره گواهی بهداشتی- قرنطینه ای در سیستم یکپارچه قرنطینه جهت حمل و نقل انواع دام زنده سبک و سنگین به مقصد بین استانی توسط شبکه دامپزشکی شهرستان تکاب صادر گردیده است.

لینک کوتاه