لیست اخبار صفحه :1
تکاب :  726  فقره گواهی بهداشتی-قرنطینه ای  در 9 ماهه  سال 1401 برای حمل و جابجایی  بیش از 78 هزار  راس دام زنده توسط شبکه دامپزشکی شهرستان

تکاب : 726 فقره گواهی بهداشتی-قرنطینه ای در 9 ماهه سال 1401 برای حمل و جابجایی بیش از 78 هزار راس دام زنده توسط شبکه دامپزشکی شهرستان

طی 9 ماهه سال 1401 تعداد 726 فقره گواهی بهداشتی- قرنطینه ای در سیستم یکپارچه قرنطینه جهت حمل و نقل انواع دام زنده سبک و سنگین به مقصد بین استانی توسط شبکه دامپزشکی شهرستان تکاب صادر گردیده است.

لینک کوتاه