پلدشت : برگزاری کلاسهای آموزشی و آموزش چهره به چهره پیشگیری از بیماریهای انگلی , cchf

پلدشت : برگزاری کلاسهای آموزشی و آموزش چهره به چهره پیشگیری از بیماریهای انگلی , cchf

دکتر سیما جبرئیلی رئیشس شبکه دامپزشکی شهرسالت پلدشت : در راستای افزایش سطح آگاهی دامداران و قصابان و ذابحین با خطرات بیماری تب کریمه کنگو کلاسهای آموزش حضوری و آموزش چهره به چهره در سطح شهرستان توسط کارشناسان این شبکه برگزار گردید .

بوکان : اجرای طرح رایگان سمپاشی بدن دام و جایگاه دام به منظور پیشگیری و مبارزه با بیماری cchf

بوکان : اجرای طرح رایگان سمپاشی بدن دام و جایگاه دام به منظور پیشگیری و مبارزه با بیماری cchf

اسماعیل محمدیانی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بوکان : به منظور پیشگیری و مبارزه با بیماری cchf اجرای طرح سم پاشی رایگان جایگاه های نگهداری دام و بدن دام در این شهرستان اجرای می گردد .

میاندوآب : صدور حکم چهار ماه حبس تعزیری برای قصاب متخلف

میاندوآب : صدور حکم چهار ماه حبس تعزیری برای قصاب متخلف

دکتر فتاحی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان میاندوآب: شهروندان از خرید گوشت قرمز فاقد مهر و لیبل اکیداً خودداری نمایند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی در مراکز عرضه فرآورده های خام دامی مراتب را به شبکه دامپزشکی شهرستان گزارش دهند تا برخورد های لازم صورت گیرد .