چاپ
ارسال به دوست

ماکو : دیدار ریاست و کارکنان شبکه دامپزشکی ماکو با امام جمعه ومدیر جهاد کشاورزی ماکو و دفتر نمایندگی مجلس شورای اسلامی شهرستان های ماکو،پلدشت ، شوط و چالدران

به مناسبت 14مهرماه روزملی دامپزشکی رئیس و کارکنان شبکه دیداری با امام جمعه شهرستان ماکو و ریاست جهاد کشاورزی و دفترنمایندگی مجلس شورای اسلامی شهرستان داشتند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی  استان اذربایجان غربی ، فاطمه آیرم رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ماکوبا اعلام این مطلب گفت: به مناسبت 14مهرماه روزملی دامپزشکی رئیس و کارکنان شبکه دیداری با امام جمعه شهرستان ماکو و ریاست جهاد کشاورزی و دفترنمایندگی مجلس شورای اسلامی شهرستان داشتند .
در این دیدار رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ماکو با تشریح عملکرد و عمده فعالیتهای شبکه دامپزشکی ماکو و توضیح جایگاه دامپزشکی در جامعه و اهمیت وجودی دامپزشکی برای سلامت غذایی افراد از همکاری ادارات و نهاد ها با شبکه دامپزشکی ماکو قدردانی نمودند .
فاطمه آیرم رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ماکو به همراه تعدادی از کارکنان شبکه به مناسبت 14مهرماه روزملی دامپزشکی دیداری با امام جمعه محترم شهرستان ماکو و ریاست جهاد کشاورزی و دفترنمایندگی مجلس شورای اسلامی شهرستان داشتند .

  • کد خبر: ٥٥٨/
  • ١١:٥٧ - 1397/07/16/
  • تعداد بازدید: 36
کلید واژه ها

خروج