نسخه آزمایشی
 


ناظرین شرعی باید بر امحاء اجزاء حرام در کشتارگاههانظارت دقیق داشته باشند
یکی از وظایف ناظرین شرعی نظارت بر امحاء اجزاء حرام است که باید با دقت لازم به این وظیفه عمل نمائیم.
 ١٣٩٧/٠٧/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمامی فرآورده های استحصال شده در کشتارگاههای سطح استان پس از کنترل های لازم توسط بازرسین بهداشتی مجاز به عرضه در بازارهای مصرف میباشند
نظارت و بازدید های مستمر بازرسین بهداشتی بر نحوه استحصال گوشت از کشتارگاه های دام و طیور استان
 ١٣٩٧/٠٧/٢٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
توصیه های بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی
به اطلاع مصرف کنندگان فرآورده های خام دامی می رساند:
 ١٣٩٧/٠٧/٢٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٧/٠٧/٢٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
صدور بیش از 20 هزار فقره گواهی الکترونیکی حمل بهداشتی توسط اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی
صدور 20 هزارو52 فقره گواهی حمل بهداشتی در سیستم یک پارچه قرنطینه جهت حمل و نقل فرآورده های خام دامی خوراکی و غیر خوراکی ، دام ،و انواع طیور و دام زنده به مقصد داخل استان و بین استانی و خارج از کشور در 6 ماهه اول سال 97
 ١٣٩٧/٠٧/٢٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>