كوچك يا بزرگ كردن بخش :.


این سامانه بصورت تلفنی آماده دریافت هرگونه اخبار و گزارشات مردمی در حوزه وظایف
اداره کل دامپزشکی استان
و
شبکه های دامپزشکی شهرستانهای تابعه
می باشد.

بيشتر
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است