بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 2580
تعداد بازديد کنندگان سايت: 74847781 تعداد بازديد زيرپورتال: 843561 اين زيرپورتال امروز: 497 سایت در امروز: 32890 اين صفحه امروز: 1
لیست پیشنهادات

-        اصلاح برنامه واکسیناسیون غیر استراتژیک

      پیشنهاد دهنده : دکتر محمد سلیمی راد

-        استفاده از اطلاعات آماری به روز اکیپهای مایه کوب در برنامه ریزیهای استانی و کشوری

      پیشنهاد دهنده : دکتر تورج دماوندی

-        کنترل تردد دام به هزینه حامل دام

      پیشنهاد دهنده : دکتر تورج دماوندی

-        پیشنهاد احیاء دفترچه های بهداشتی دام

       پیشنهاد دهنده :دکتر تورج دماوندی

-        توسعه و بکارگیری داکت های ضدعفونی در مبادی ورودی کشور توسط بخش دولتی

       پیشنهاد دهنده : دکتر امین نعمتی آذر

-        ایجاد پانل علمی

       پیشنهاد دهنده : دکتر امین نعمتی آذر

-        اجرای استاندارد بین المللی در آزمایشگاه (بصورت مقدماتی )

       پیشنهاد دهنده : دکتر محمد شیری

-        امضاء نتایج آزمایشات توسط سیستم اتوماسیون

      پیشنهاد دهنده : دکتر محمد شیری

-        سیاستگذاری پویا برای مبارزه با بیماری بروسلوز

       پیشنهاد دهنده : دکتر تورج دماوندی

-        کارشناس مشاور موقت مقیم

      پیشنهاد دهنده : دکتر ابوبکر قهرمانی

-        تهیه و تجهیز لوازم مورد نیاز جهت انجام اقدامات اولیه تشخیصی و درمانی

       پیشنهاد دهنده : دکتر محمد شیری

-        تاسیس انجمن ترک سیگار در اداره یک برنامه تازه ابتکاری

      پیشنهاد دهنده :دکتر ابوبکر قهرمانی

-        تفویض اختیار کلیه مراحل واردات گوشت به سازمان دامپزشکی کشور

       پیشنهاد دهنده : دکتر تورج دماوندی

-        جذب کاردان و تکنسین دامپزشکی جهت فعالیت در خانه بهداشت های روستایی وزارت

      بهداشت و درمان

      پیشنهاد دهنده : صادق توکلی مهر

-        روش های تشویق کارشناسان

      پیشنهاد دهنده : دکتر تورج دماوندی

-        صرفه جویی در هزینه ها از طریق ساماندهی مسائل رفاهی کارکنان در حین انجام ماموریت

       پیشنهاد دهنده : دکتر ابوبکر قهرمانی

-        جمع آوری قطعات مازاد سرنگ های فرسوده از شهرستانها و بازسازی آنها

      پیشنهاد دهنده : دکتر محمد سلیمی راد

-        صرفه جویی در مصرف کاغذ

       پیشنهاد دهنده : دکتر تورج دماوندی

-        تشکیل کارگاههای آموزشی داوطلبانه ضمن خدمت برای کارکنان دامپزشکی

      پیشنهاد دهنده : دکتر محمد سلیمی راد

-        تشکیل کتابخانه ی دیجیتال

       پیشنهاد دهنده : دکتر محمد سلیمی راد

-        اجرای طرح تحقیقاتی اثرات مایکو توکسینها بر تولیدات دامی در شهرستان سلماس

       پیشنهاد دهنده : دکتر تورج دماوندی

-        برگزاری دوره های مطالعه کتاب های تخصصی کاربردی دامپزشکی با برگزاری آزمون و

       تشویق همکاران با صدور گواهی داخلی

      پیشنهاد دهنده : دکتر امین نعمتی آذر

-        واگذاری کشتارگاههای دامی شهرداریها به دکتران دامپزشک بخش خصوصی به عنوان پیمانکار

       پیشنهاد دهنده : دکتر تورج دماوندی

-        احیاء و توسعه ورزش کارکنان دامپزشکی با "محوریت ارتقاء بهره وری نیروی انسانی "

      پیشنهاد دهنده : نادر فخوری

-        ایجاد انگیزه جهت با لا بردن بهره وری در کارکنان  اداره کل دامپزشکی استان

      پیشنهاد دهنده : نادر فخوری

-        پیشگیری از آویزان نمودن گوشت خارج از مغازه قصابی

       پیشنهاد دهنده : دکتر تورج دماوندی

-        پیشگیری از تاخیر ورود خودروهای جمع آوری شیر به مرکز جمع آوری

      پیشنهاد دهنده : دکتر تورج دماوندی

-        تعیین و برقراری تعرفه جهت  صدوریا تمدید مجوز مایه کوبی برای کاردانهای مراکز مایه کوبی

      پیشنهاد دهنده : کاظم فعالی

-         اضافه نمودن شمارنده لیزری در خط تولید کشتارگاه طیور

      پیشنهاد دهنده : دکتر تورج دماوندی

-        صرفه جویی اقتصادی از طریق حذف اتلافها ( صرف هزینه و زمان )

      پیشنهاد دهنده : کاظم فعالی

-        طراحی و تهیه البسه ویژه عملیاتی و مراسم رسمی دامپزشکی

      پیشنهاد دهنده :  دکتر سید حسین حسن زاده  

-        طرح پایلوت تاسیس محوطه های واکسیناسیون در روستاهای منتخب

      پیشنهاد دهنده :  دکتر سید حسین حسن زاده  

-        فضاهای مجازی روستایی در خدمت اهداف دامپزشکی در حوزه

      پیشنهاد دهنده :  دکتر سید حسین حسن زاده  

-        ایجاد سیستم کنترل با دوربین مدار بسته متصل به اینترنت در خطوط کشتار

      پیشنهاد دهنده :  دکتر محمد سلیمی راد

-        هدفمندی مبارزه با بیماری بروسلوز

      پیشنهاد دهنده :  دکتر سید حسین حسن زاده  

-        همکاری مشترک با کانون مساجد استان

      پیشنهاد دهنده :  دکتر سید حسین حسن زاده  

 

-   حمام ضد کنه سیار گوسفند و بز

      پیشنهاد دهنده :  دکتر تورج دماوندی  

-   مبارزه با بیماری تب برفکی

      پیشنهاد دهنده :  دکتر داود استاد  حسن زاده 

-   واگذاری امور بهداشت فرآورده های خام دامی و یا استخدام نیروی متخصص

      پیشنهاد دهنده :  دکتر داود استاد  حسن زاده 

-   افزایش کاربر اتوماسیون درشبکه های شهرستان وصرفه جویی درهزینه

      پیشنهاد دهنده :  دکتر تورج دماوندی

-   ساماندهی انبارهای شبکه ها با تاکید براستخراج اقلام مازاد برمصرف

      پیشنهاد دهنده :  دکتر تورج دماوندی

-   طراحی سامانه نرم افزاری سیستم ارجاع متخلفین بهداشتی به مراجع قضایی

      پیشنهاد دهنده :  دکتر تورج دماوندی

-    جمع آوری قطعات مازاد سرنگها و سرنگهای فرسوده از شهرستانها و بازسازی آنها

      پیشنهاد دهنده :  دکتر محمد سلیمی راد

-   تشکیل کتابخانه دیجیتال

      پیشنهاد دهنده :  دکتر محمد سلیمی راد

-    تاسیس انجمن ترک سیگاردر اداره یک برنامه تازه ابتکاری

      پیشنهاد دهنده :  دکتر ابوبکر قهرمانی   

-   صرفه جویی در هزینه ها از طریق ساماندهی مسایل رفاهی کارکنان در حین انجام ماموریت

      پیشنهاد دهنده :  دکتر ابوبکر قهرمانی   

-   کارشناس مشاورموقت مقیم

      پیشنهاد دهنده :  دکتر ابوبکر قهرمانی   

-   جذب کاردان وتکنسین دامپزشکی جهت فعالیت درخانه بهداشت های روستایی وزارت بهداشت درمان

      پیشنهاد دهنده :  دکتر محمد شیری

-   امضا نتایج آزمایشات توسط سیستم اتوماسیون

      پیشنهاد دهنده :  دکتر محمد شیری   

-   خصوص  توسعه  و  بکار گیری  داکت  های  ضد عفونی  در  مبادی  ورودی  کشور توسط  بخش  دولتی

      پیشنهاد دهنده :  دکتر امین نعمتی آذر   

-   ایجاد  پانل   علمی

      پیشنهاد دهنده :  دکتر امین نعمتی آذر   

-   برگزاری  دوره های  مطالعه  کتاب های  تخصصی  کاربردی  دامپزشکی  با  برگزاری  آزمون  و تشویق   همکاران

      پیشنهاد دهنده :  دکتر امین نعمتی آذر   

-   ایجاد سامانه دستورالعملهای دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی

      پیشنهاد دهنده :  دکتر غلامرضا  فلسفی    

بيشتر
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است